به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، در ابتدای این جشنواره پروژه خوابگاهی آلاله ها با هزینه ای بالغ بر 600/000/000 تومان با حضور مسئولین افتتاح و به بهره برداری رسید .پس از آن میهمانان به سالن بصیرت هدایت و رسماً برنامه های جشنواره آغاز گردید.
مهندس هاشمی نسب مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی در این مراسم با اشاره به ارزش کارنیک مدرسه سازی گفت : ساخت و گشایش هر مدرسه به منزله پیدایش افق تازه ای است که در پرتو اشراق آن زمینه های رشد و شکوفایی استعداد کودکان و نوجوانان در این دیار علوی و حسینی فراهم می آید ، و نسیم حیات بخش علم و معرفت را همچون تحفه ای روح انگیز در کالبد آینده سازان این سرزمین می دمد . وی خطاب به خیرین مدرسه ساز گفت : مطمئناً عمل شما سرمشق و الگو برای کسانی خواهد بود که در راه تدارک توشه ای فنا ناپذیر برای سرای باقی هستند.
جعفری مقدم رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نیزدر این جشنواره اعلام کرد ، حدود ۵۰درصدفضاهای آموزشی و پرورشی این شهرستان بدست خیرین توانمند و با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ساخته شده است. وی خیرین را ذخایر ارزشمندی دانست که در موقع بحران پای در میدان می نهند و به کمک دولت می شتابند .

قابل ذکر است در این جشواره از تعدادی از خیرین، مدرسه ساز با اهدای تندیس، تجلیل بعمل آمد.

 
محمد رنجبر مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی