مهندس هاشمی نسب اظهار داشت: تعداد کل کلاس‌هایی که در خراسان‌رضوی نیاز به بازسازی داشته حدود 11 هزار و 780 عدد بوده که اقدامات مربوط به نوسازی و بهسازی آن‌ها از سال 86 آغاز شده است.
وی با بیان اینکه 336 کلاس در خراسان‌رضوی برای بازسازی در دست اجرا هستند، خاطرنشان کرد: سال گذشته 303 کلاس در قالب 34 مدرسه با 273 میلیارد ریال تخریب و بازسازی شده‌اند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان‌رضوی افزود: بر‌اساس برنامه‌های ارائه شده خراسان رضوی تا‌کنون 50 درصد کلاس‌های خود را بازسازی کرده و با تجهیزات استاندارد آن‌ها را تحویل داده است.
هاشمی نسب با بیان اینکه تعداد 5929 کلاس در خراسان‌رضوی نیاز به بازسازی و مقاوم‌سازی دارند، تأکید کرد: از این تعداد 1719 عدد از آنها تا کنون عملیات مقاوم‌سازی روی آن‌ها صورت گرفته است.
وی در ارتباط با اقدامات مقاوم‌سازی کلاس‌های مدارس در سال گذشته، بیان کرد: تعداد 58 کلاس زیرمجموعه 9 مدرسه با حدود 2 میلیارد تومان مقاوم‌سازی شده‌اند.
 

 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی