حمیدرضا کفاش در هجدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز خراسان رضوی در مشهد افزود: تلاش موثر خیرین مدرسه ساز ستودنی است و این اقدام صدقه جاریه به معنای واقعی کلمه محسوب می شود.
وی، خراسان رضوی را در عرصه علمی و فرهنگی الگوی سایر استانها توصیف و بیان کرد: این استان در عرصه فعالیت های خیرخواهانه به ویژه مدرسه سازی توسط خیرین نیز پیشتاز است.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در خراسان مردان بزرگی همچون شهید مطهری، شهید صیادشیرازی، عطار، خیام و سایر بزرگان زیسته اند.
وی گفت: خیرین با الهام از روحیه این بزرگان، اقدام به فعالیتهای نیک می کنند و این مسیر را ادامه می دهند
.

 

 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی