به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، در این جلسه مهندس هاشمی نسب مدیر کل نوسازی مدارس استان با اشاره به شرح وظایف و تشکیلات این اداره کل گوشه ای از عملکرد حوزه ساخت و ساز فضاهای آموزشی را بیان نمودند، همچنین محمدرضا خدادادی معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت  گزارشی از اقدامات ستاد صیانت این اداره کل را ارائه نمودند.
درادامه جلسه آقای اسلامی نژاد سرپرست گروه بازرسان استانداری توضیحات جامعی را در خصوص نحوه ارزیابی و جمع آوری مستندات لازم در حوزه های عفاف و حجاب و حقوق شهروندی ارائه نمودند.
گفتنی است در این جلسه  آقایان محمد پور دبیر عفاف و حجاب و محمد رنجبر دبیر حقوق شهروندی اداره کل نوسازی مدارس نیز حضور داشتند.

 

 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی