به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، مرحوم زین اوقلی که یکباب فضای آموزشی در ناحیه 7 مشهد احداث و اخیرا نیز تفاهمنامه ای جهت احداث پروژه دوم خود منعقد نموده بود در شامگاه 28 اردیبهشت تنها دو روز به برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز استان دارفانی را وداع گفت.
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی فقدان این نیک اندیش گرانقدر را به خانواده آن مرحوم و همه خیرین مدرسه ساز تسلیت عرض می نماید.
                                                                                                                                                          

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی