به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، مهندس واحدی با اشاره به اینکه رشد فرهنگی در هر جامعه ای درگروآموزش است. گفت: خوشبختانه اداره کل نوسازی مدارس استان از جمله اداراتی است که رتبه نخست را از نظر کیفیت، سرعت ساخت مدرسه و جذب اعتبارات به خود اختصاص داده است.
وی افزود : در حال حاضر حدود 100 تا 150 میلیارد تومان اعتبار در سطح  ملی یا استانی توسط دولت به نوسازی مدارس اختصاص یافته است.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی این استان را دارای رتبه نخست در بخش نوسازی دانست و بیان کرد: در سال گذشته حدود 48 میلیارد از طریق خیران مدرسه ساز به ساخت مدرسه در خراسان  رضوی اختصاص پیدا کرده است.
گفتنی  است هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی پنج شنبه گذشته با حضور مسئولین و خیرین استان در مشهد برگزار شد.
 
 


 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی