سید هدایت الله هاشمی نسب افزود:ازاین تعداد، هفت هزار و 475 پروژه با 31 هزار و 237 کلاس توسط  دولت و چهار هزار و 51 پروژه با 19 هزار و 569کلاس به شکل مردمی و مشارکتی ساخته شده است.
وی با بیان اینکه مجمع خیرین مدرسه ساز برای نخستین بار در خراسان سال 1377 تاسیس شد، اظهار کرد: هم اکنون 638 پروژه آموزشی نیمه تمام در خراسان رضوی وجود دارد که 237 پروژه از این تعداد دولتی و بقیه خیرساز است.
 وی و گفت: خراسان رضوی از نظر شمار خیرین فعال و نیز تعداد پروژه های خیرساز آموزشی رتبه نخست کشور را دارد.
وی افزود: از سال 1392 همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم تا پایان پارسال در مجموع 633 پروژه با سه هزار و 468 کلاس در خراسان رضوی ساخته شد که 30 درصد آن به صورت مشارکتی و مردمی بنا شده است.
وی گفت: همچنین در این مدت 634 نمازخانه در مدارس خراسان رضوی ساخته شده که 100 باب آن توسط خیرین بوده است.
 محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی