به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی خراسان، رأفتی با اشاره به کمبود سرانه ورزشگاه ها و استخرهای ورزشی برای دانش آموزان گفت: میانگین سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده کشوری 17 صدم متر است اما این آمار در استان 12 صدم متر است و در خراسان رضوی 58 هزار و 826 متر کمتر از میانگین کشوری است و این تفاوت معادل 60 مجموعه ورزشی است.وی با بیان اینکه برای استفاده دانش آموزان دختر، نیازمند 25 استخر و 40 سالن ورزشی هستیم، ادامه داد: در استان 65 مجموعه ورزشی نیمه تمام داریم و امیدوارم خیران برای ساخت یا تکمیل فضاهای ورزشی به ویژه برای دانش‌آموزان دختر همراهی کنند.
 

 


محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی