به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این جلسه با حضور مهندس هاشمی نسب مدیرکل کل نوسازی مدارس استان و آقای محمد زاده کارشناس حقوق شهروندی استانداری- خانم ملکی کارشناس عفاف و حجاب استانداری و همچنین آقایان مهدی محمدپور دبیر عفاف و حجاب و محمد رنجبر دبیر حقوق شهروندی اداره کل نوسازی مدارس استان برگزار شد.
دراین جلسه مدارک و مستندات اقدامات این اداره کل در طول سال 94 مورد بازدید قرار گرفت و درراستای بهبود فعالیت ها و اقدامات پیشنهادهایی توسط کارشناسان استانداری به ستادصیانت اداره کل نوسازی مدارس ارائه گردید.

 

 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی