به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی12 کلاسه  با 1200مترمربع زیربنا ، درزمینی به مساحت 2000مترمربع احداث خواهد شد.
شایان ذکر است این پروژه مجموعا 13 میلیارد ریال هزینه در بردارد که توسط این فرد نیکوکار تامین و پرداخت خواهد شد.

 
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی