به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی5 کلاسه با 296مترمربع زیربنا، درزمینی به مساحت 2000مترمربع احداث خواهد شد.
شایان ذکر است این پروژه مجموعاحدود3 میلیارد  و پانصد میلیون ریال هزینه در بردارد ،که با مشارکت این نیک اندیش تهرانی واداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی احداث خواهد شد.

 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی