به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،این سالن با 88 مترمربع ، در هنرستان مذکور احداث خواهد شد.
 شایان ذکر است این پروژه مجموعا 750میلیون  ریال هزینه در بردارد که60 درصد آن توسط این فرد نیکوکار تامین و پرداخت خواهد شد.
 

 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی