به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،این پروژه  با 60 مترمربع ، دردبستان استثنایی جلگه رخ احداث خواهد شد.
شایان ذکر است این پروژه مجموعا 600میلیون ریال هزینه در بردارد که50 درصد آن توسط این فرد نیکوکار تامین و پرداخت خواهد شد.
 
 
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی