به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، با انعقاد تفاهمنامه ای بین مدیریت امورشعب بانک مسکن خراسان رضوی و اداره کل نوسازی مدارس استان،  بانک مسکن بخشی از هزینه این پروژه 12کلاسه راکه در محله 32 گلبهار احداث خواهد شد تقبل نمود.این پروژه با زیربنای 1008 مترمربع در زمینی به مساحت 3500 متر مربع احداث خواهد شد.
شایان ذکراست که پیش بینی می شود این پروژه حدود 12 میلیارد ریال هزینه در بر داشته باشد که 6 میلیارد و چهارصد میلیون ریال آن توسط بانک مسکن و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان تامین و پرداخت خواهد شد.


 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی