به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این نمازخانه با زیربنای 120 مترمربع، حدودا 80 میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت که 70 درصد هزینه توسط این فرد نیکوکار و مابقی توسط اداره کل نوسازی مدارس استان تامین و پرداخت خواهد شد.
 

 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی