به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی عملیات اجرایی این واحد آموزشی با 243 مترمربع زیربنا ، درزمینی به مساحت  1000  مترمربع آغاز شده که پیش بینی میشود تا مهرماه سال جاری به بهره برداری برسد .

 

                                                                 
 
 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی