به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، حاج حسین مومنی ساکن شهر جنگل از توابع شهرستان رشتخوار با حضور در اداره آموزش و پرورش شهرستان رشتخوار ساخت مدرسه ۶ کلاسه را در شهر جنگل تقبل نمود. آنچه اقدام  این خیر بزرگ اندیش را ماندگارتر و نمود خاصی به آن بخشید، تقبل کلیه هزینه های مدرسه مذکور تا پایان عمر پرخیر و برکتش بود. آقای حسین مومنی متعهد گردید بعد از ساخت این مدرسه مشارکتی، کلیه مخارج مدرسه مذکور از جمله تعمیرات، تجهیزات و هزینه های جانبی مدرسه را شخصا تا پایان عمرش پرداخت نماید تا در کنار مدرسه سازی، خیر  مدرسه یار و دانش آموز یار هم باشد. مدیر آموزش و پرورش شهرستان رشتخوار گفت؛ اخیرا در بخش مشارکتهای عمومی افزایش چشم گیری در شهرستان داشته ایم که به جذب قابل توجه خیرین مدرسه ساز، مدرسه یار و دانش آموز یار می توان اشاره نمود. محمد قاسم پور از کلنگ زنی پنج پروژه آموزشی و پرورشی با اعتبار بیش از دو میلیارد تومان با مشارکت خیرین در هفته دولت در شهرستان رشتخوار خبر داد.

 
 
 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی