مدیر آموزش و پرورش شهرستان رشتخوار گفت؛ مراحل و مقدمات ساخت پنج پروژه عمرانی آموزش و پرورش شهرستان رشتخوار آماده شده است و در هفته دولت کلنگ زنی خواهند شد.
 محمد قاسم پور افزود؛ این پروژه ها شامل ساخت مدارس و اماکن خدماتی به دانش آموزان می باشد که جهت تکمیل آنها بالغ بر دو میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. قاسم پور به مشارکت خیرین در ساخت و تکمیل این پروژه اشاره نمود و یادآور شد؛ اخیرا با افزایش جذب خیرین و توجه خاص و مستمر دولت نسبت به آموزش و پرورش،  اقدامات ارزشمند و چشم گیری  در حوزه های آموزشی، پرورشی و عمرانی انجام گرفته است. قاسم پور به تشکیل مجمع و کمیته های خیرین مدرسه یار، کلاس یار، دانش آموز یار و آموزش یار در کنار خیرین مدرسه ساز خبر داد که عامل جذب مشارکتهای همگانی در آموزش و پرورش را فراهم نموده است. قاسم پور گفت؛ با ساخت پروژه های مذکور تعداد ۵۰ کلاس درس در دوسال اخیر به مدارس شهرستان اضافه خواهند شد.

 
 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی