به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، تا مهرماه سال جاری تعداد64 پروژه آموزشی و پرورشی با 286 کلاس درس و زیربنای 42020 متر مربع آماده بهره برداری می باشد و در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.
برای احداث این پروژه ها مجموعا حدود 41 میلیارد تومان از منابع مختلف اعم از ملی، استانی و مردمی هزینه شده است.

 
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی