به گزارش روابط عمومی اداره ی کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، در این مراسم که با حضور رمضانی مدیرکل امور اقتصاد و دارائی ، هاشمی نسب مدیر کل نوسازی مدارس، نظری رئیس خزانه معین استان و معاونین و مسئولین اداره کل نوسازی مدارس برگزار شد، آقای علی سبزی بعنوان ذیحساب جدید این اداره کل معرفی  و از خدمات آقای حسین نصرآبادی ذیحساب قدیم تقدیر شد.
گفتنی است آقای سبزی بیش از این بعنوان ذیحساب اداره کل ورزش و جوانان مشغول به خدمت بوده است.
 
 
                                                     
 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی