به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، همزمان با چهارم شهریور ماه تعداد 64 پروژه آموزشی با 286 کلاس وزیر بنای 42020 متر مربع و هزینه ای بالغ  بر 41 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
این مراسم باحضور مقامات کشوری و استانی و جمعی از مردم و خیرین در فرهنگسرای مصلی نژاد مشهد برگزار شد.


محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی