به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بردسکن، در سومین روز هفته دولت کلنگ احداث مدرسه ۶ کلاسه حضرت رقیه در روستای ظاهر آباد با حضور مسئولین زده شد.
اعتبار مورد نیاز ساخت این مدرسه سه میلیارد ریال برآورد شده که به صورت مشارکتی ۶۰ درصد آن را خیر گرامی خانم رقیه امینی، همسر شهید نظافتی بر عهده گرفته است.
همچنین طرح توسعه ۲ باب کلاس در مدرسه شهید نظافتی با هزینه ای حدود پانصد میلیون ریال نیز کلنگ زنی شد که توسط خانم گرامی پور و به یاد شهید علی نریمانی احداث خواهد شد


.
 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی