به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی طی مراسمی با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین مردم و خیرین مدرسه ساز کلنگ احداث سه باب فضای آموزشی خیرساز در این شهرستان برزمین زده شد.
این پروژه ها در روستای فرمان آباد – در بندو پشته با نظارت ومشارکت اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی اجرا خواهد شد. 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی