به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، با حضور جمعی از مسئولین و مردم و خیرین مراسم کلنگ زنی یکباب دبستان در روستای سقر چشمه منطقه مرزی صالح آباد در استان خراسان رضوی برگزار شد. هزینه اجرای این واحد آموزشی روستایی با65 متر مربع زیربنا،حدود 600میلیون ریال برآورد شده که  توسط خیرین شرکت پیشرو نور تهران تامین شده است.

 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی