به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این پروژه دارای 1776 متر مربع زیربنا و 3000متر مربع محوطه سازی و همچنین 300متر طول دیوارکشی می باشد.
برای احداث این فضای آموزشی مجموعا 13 میلیارد ریال از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی هزینه شده است. 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی