به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی آقای اسماعیل یاورنیا که به عنوان پیمانکار مشغول ساخت مدارس در سطح استان می باشد با آگاهی از اهمیت آموزش و پرورش آمادگی خود را برای ساخت یکباب مدرسه روستایی اعلام نمود و دبستان شش کلاسه روستای قادر آباد شهرستان رشتخوار با مشارکت وی احداث خواهد شد. یاورنیا گفت؛ با تمام وجود عاشق مدرسه سازی هستم و هر چند به عنوان پیمانکار مدارس زیادی را در سطح استان احداث نموده ام، ولی لحظه شماری می کردم تا بتوانم با هزینه خود مدرسه سازی کنم، و باتوکل بر خدا و  مساعدت اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این افتخار بدست آمد. ایشان این اقدام و عمل خود را بهترین و شیرین ترین اتفاق زندگی خود دانست.شایان کر است که این پروژه که کلنگ احداث آن در هفته دولت برزمین زده شد،در روستای قادرآباد رشتخوار با مشارکت این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان احداث خواهد شد.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی