مهندس سیدهدایت الله هاشمی نسب که به منظور شرکت در مراسم افتتاح چهار پروژه آموزشی به شهرستان خلیل آباد سفر کرده بود، درجمع مسئولین ادارات ونهادها دردبستان جدیدالاحداث مرحومه صغری عبدالهیان به تشریح فعالیت های اداره کل نوسازی وتجهیز مدارس خراسان رضوی پرداخت وگفت : از ابتدای فعالیت دولت تدبیروامید تاکنون ، جمعا690 پروژه با 3683 کلاس درس وزیربنای 483099 مترمربع واعتبار427 میلیارد و813 میلیون تومان احداث گردیده است .
وی افزود: در شش ماهه اول سال 95 ودرایام هفته دولت ودرآستانه فصل بازگشایی مدارس نیز 64 پروژه با 286 کلاس درس وزیربنای 42020 مترمربع واعتبار 41 میلیارد و27 میلیون تومان احداث وبه بهره برداری می رسد.
گفتنی ست دراین سفر ،طرح توسعه دو کلاس درس دردبستان شهید حاکمی مزده با 80 مترزیربنا و80 میلیون تومان اعتبارازمحل کمک های خیرین  ، پروژه دبستان 4 کلاسه مرحومه عبدالهیان با 170 مترزیربنا و170 میلیون تومان اعتبار از محل کمک های خیرین وسیستم گرمایشی 15 مدرسه با 450 میلیون تومان اعتبارازمحل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس افتتاح گردید.
شایان ذکراست مدیرکل نوسازی مدارس استان پس از شرکت درمراسم افتتاحیه پروژه ها ،  با حضور درروستاهای جابوز ، ارغا ، نصرآباد ، دهنو و همچنین پروژه آموزشگاه ستارگان وخوابگاه بهپورشهر خلیل آباد، از روند فعالیت های ساخت وساز واحدهای آموزشی و پرورشی بازدید بعمل آورد.

 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی