به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی  این دوکلاس باهمت خیرین و اعضای شورای اسلامی روستا ی فروتقه اجرا شده است.
مراسم افتتاح این پروژه با حضورفرمانداروجمعی از مسئولین شهرستان واهالی روستا در  برگزار شد.در این مراسم سعادتمندرییس آموزش وپرورش شهرستان کاشمر طی سخنانی با اشاره به اقدامات خوب انجام گرفته در بحث مدرسه سازی از اداره کل نوسازی مدارس وهمچنین خیرین مدرسه ساز تشکر وقدردانی نمود.

 


 
مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی