به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،این پروژه با 210متر مربع زیربنا وبا  500متر مربع محوطه سازی و با اعتبار حدود 2 میلیارد دو200میلیون ریال توسط خیر گرانقدر جناب آقای سید محمود هاشمی در مدت سه ماه ساخته  و به بهره برداری رسیده است.
 رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه صالح آباد «محمدباقر جباری» خاطرنشان کرد: دعای خیر کودکان همواره برای خیران مدرسه ساز صدقه جاریه جاودانه است. در خور ذکر است این آموزشگاه دومین آموزشگاهی است که به همت این خیر مدرسه ساز در منطقه صالح آباد احداث می شود.
شایان ذکر است که تفاهمنامه در تاریخ 15/2/95 امضا و در تاریخ 15/5/95 تکمیل و طی مراسمی در 18/6/95 به بهره برداری  رسیده است.

 
                                                             

 
                                                                             روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی