به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، در این گفتگوی زنده مهندس هاشمی نسب با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص آماده سازی مدارس برای مهرماه گفت: در ششماهه ی اول سال جاری مجموعا تعداد64 پروژه با 286 کلاس درس بازیربنای 42020 مترمربع و هزینه ای بالغ بر 41 میلیارد تومان در استان احداث گردید. که جهت استفاده ی دانش آموزان تحویل ادارات آموزش و پرورش شده است.
وی همچنین افزود: در ششماهه ی سال جاری مجموعا 421000 مترمربع ایزوگام در سطح استان توزیع و در مدارس نصب شده است.
 

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی