به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، شادروان بهار ابطحی که مقیم خارج از کشور می باشد تنها چهار روز به افتتاح دبستان احداثی خود، به دیار باقی شتافت .
شایان ذکر است مرحومه بهار ابطحی خواهرزاده دکتر حسینی نسب عضو هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان بودند.
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی فقدان این نیک اندیش مدرسه ساز را به خانواده آن مرحومه و خیرین مدرسه ساز استان تسلیت می گوید.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی