به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، آقای محمد رضا اسبوچین باامضاء تفاهمنامه ای هزینه احداث یکباب دبستان با نام مرزداران اسلام را در ناحیه 7 مشهد متقبل شد.
این فضای آموزشی قرار است با زیربنای 900 متر مربع و در مدت 12 ماه احداث شود.

گفتنی است 100درصد هزینه اجرای این طرح توسط این فرد نیکوکار تامین و پرداخت خواهد شد. 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی