به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، آقای حاج عباس سلطان البلام خیر کویتی مبلغی حدود 190 میلیون تومان برای احداث این دبستان درمنطقه تبادکان اختصاص داده است.
گفتنی است این پروژه قرار است در زمینی به مساحت 1000 متر مربع در روستای دهشک  احداث شود.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی