به گزارش ایرنا ، مرتضی رئیسی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاشمر  مشکل اصلی حوزه فضاهای آموزشی را غیراستاندارد بودن آن ذکر و بیان کرد: برخی مدارس نیازمند مقاوم سازی، تخریب و بازسازی هستند.  وی عمده این مشکل را مربوط به مناطق پرتراکم جمعیت اعلام و بیان کرد: بیشترین مدارس نیازمند تخریب، بازسازی و مقاوم سازی در بافتهای فرسوده قرار دارند.
معاون وزیر آموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد: در چارچوب برنامه ششم توسعه با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدارس نیازمند مقاوم سازی، تخریب و بازسازی تبدیل به فضاهای استاندارد برای دانش آموزان شوند.
رئیسی در ادامه گفت: هم اکنون به ازا هر دانش آموز پنج و دو دهم مترمربع فضای آموزشی در مدارس کشور وجود دارد. وی افزود: همچنین در طول تاریخ آموزش و پرورش ایران کمترین مدارس دو نوبته در سطح کشور در زمان فعالیت دولت یازدهم بوده بطوری که به رغم رشد جمعیت بعد از پیروزی انقلاب امروز تنها 10 درصد مدارس به صورت دو نوبته اداره می شوند.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ادامه داد: سمت و سوی عمده تخصیص منابع عمرانی وزارت آموزش و پرورش مربوط به افزایش سطح ایمنی مدارس است.
وی گفت: افزون بر 90 درصد اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش طی سالهای اخیر صرف افزایش ایمنی مدارس شده است.  
رئیسی افزود: بخش دیگری از منابع صرف ایجاد عدالت آموزشی شده است، وزارت آموزش و پرورش به نواحی مرزی و محروم، مناطقی که با استانداردها فاصله دارند و نقاطی که سرانه آموزشی آنها کمتر از متوسط کشوری است توجه ویژه دارد.
وی همچنین گفت: در قانون بودجه امسال ردیفهای خاصی جهت تامین تجهیزات و افزایش سرانه فضای آموزشی برای برخی شهرستانها که فاصله بیشتری با مراکز استانها دارند و عمدتا مناطق مرزی هستند در نظر گرفته شد.
کاشمر در فاصله 228 کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.

 
روابط عمومی  اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی