به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، با توجه به اعلام استانداری خراسان رضوی مبنی بر کسب رتبه عالی تعداد 11 پروژه این اداره کل برابر آخرین گزارش گروه نظارت عالیه استان ، در جلسه شورای فنی و اجرائی این اداره کل از مهندسان ناظر و سرپرستان نظارت و پیمانکاران پروژه های مربوطه تجلیل بعمل آمد.
شایان ذکر است که در این جلسه مدیر کل و معاونین و اعضای شورای فنی و اجرائی نیز حضور داشتند.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی