به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  این دارالقرآن با 250 مترمربع زیربنا در شهر نیشابور احداث و مورد استفاده دانش آموزان این شهر قرار خواهد گرفت.
هزینه پیش بینی شده برای احداث این فضای آموزشی و پرورشی حدود 250 میلیون تومان می باشد که 50 درصد آن توسط این  نیک اندیش و 50درصد نیز از محل اعتبارات دولتی تامین و پرداخت خواهدشد.


 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی