دستورالعمل راه اندازی ، تعمیر ونگهداری سیستم های حرارتی مدارس به ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، بدلیل فرارسیدن فصل سرما ونظر به ضرورت پیش بینی تمهیدات لازم وآمادگی مدیران مدارس در خصوص آماده سازی سیستم های حرارتی وآمادگی در مقابل حوادث احتمالی دستور العملی اجرایی به سراسر کشور ابلاغ گردید.
این دستورالعمل که با امضاء دکتر رئیسی معاون عمرانی وزیر ورئیس سازمان نوسازی مدارس ابلاغ گردیده تمامی موارد اجرایی تعمیر ، نگهداری و راه اندازی سیستم های حرارت مرکزی را شامل می شود. لازم به ذکر است در این ابلاغیه مجدداْ بر ممنوعیت استفاده از بخاری های چکه ایی غیر استاندارد ومعیوب تأکید گردیده است
.

 
            
    


 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی