به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  این نمازخانه و سالن چند منظوره مجموعا با 250 مترمربع زیربنا در منطقه رضویه ودر حاشیه مدرسه رضوان احداث و مورد استفاده دانش آموزان این منطقه  قرار خواهد گرفت.
هزینه پیش بینی شده برای احداث این فضای آموزشی و پرورشی حدود 220 میلیون تومان می باشد که 160میلیون تومان آن توسط این  نیک اندیش و مابقی از محل کمک های مردمی منطقه تامین و پرداخت خواهدشد.
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی