به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، دفتر فنی وتحقیقات سازمان نوسازی مدارس کشور در نظر دارد با همکاری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی، دانشگاه شهید رجائی و دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه سوره، شورای عالی آموزش و پرورش و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از صاحب نظران در عرصه معماری کشور اقدام به برگزاری نمایشگاه و کارگاه معماری مدارس با عنوان "مدرسه ایرانی معماری ایرانی با الگوی اسلامی در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" در اسفند ماه سال جاری نماید. در این خصوص فراخوان نمایشگاه و کارگاه مذکور طی نامه ای به ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ابلاغ گردید و از همه معماران ادارات کل جهت شرکت در این مسابقه دعوت به عمل می آید.

                

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی