به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  این نمازخانه دارای 100 مترمربع زیربنا در دبستان فرهنگ و ادب آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد احداث و مورد استفاده دانش آموزان این منطقه  قرار خواهد گرفت.
هزینه پیش بینی شده برای احداث این نمازخانه حدود80 میلیون تومان می­باشد که 50 میلیون تومان آن توسط این  نیک اندیش و مابقی از محل کمک های مردمی ناحیه تامین و پرداخت خواهدشد.
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی