به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، مجتمع آموزشی رضوان با دارا بودن همه مقاطع تحصیلی از پیش دبستانی تا دبیرستان با حدود 50 کلاس درس وامکاناتی از قبیل مسجد ، کانون فرهنگی ، استخر ، سالنهای ورزشی ، آزمایشگاه ، زمینهای بازی ، بام سبز ، آمفی تاتر و... با بیش 10500  مترمربع زیربنا در دست اجرا می باشد.
شایان ذکر است اعتبار پیش بینی شده این طرح بالغ بر ده میلیارد تومان می باشد.

 روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی