به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  این واحد آموزشی با مشارکت 100  درصدی این فرد نیکوکار وبا 63مترمربع زیربنا-50مترطول دیوارکشی،درزمینی به مساحت 500مترمربع احداث خواهد شد.هزینه ی این پروژه حدود شصت میلیون تومان برآورد شده است.
شایان ذکر است شهرستان صالح آباد در نقطه صفر مرزی قراردارد.

 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی