به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این نمازخانه با زیربنای100متر مربع حدودا 85 میلیون تومان هزینه در برخواهد داشت که100 درصدهزینه توسط این فرد نیکوکار تامین خواهد شد.

 

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی