به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی مهندس هاشمی نسب مدیرکل در این مراسم گفت: صداقت: پشتکار و پیگیری اجرای بموقع و با کیفیت پروژه ها علی رغم همه مشکلات و تنگناهای موجود از شاخصه های مهندس رفیعی بود.
وی افزود: تلاش همه ما اول جلب رضایت خداوند بزرگ و بعد هم مردم شریف می باشد و اداره کل نوسازی مدارس استان نشان داده است تا کنون در انجام وظایف خود موفق بوده و در این میان همکاری خیرین عزیز نیز موثر بوده است.
 

                            


مهندس ولی رفیعی نیز در این مراسم ضمن تشکر از اظهار لطف مدیر کل گفت: من شانس داشتم و باعث افتخار بود که در مجموعه مدرسه سازی و نوسازی مدارس خدمت می کردم و همواره خدای خود را شاکرم وی توفیقات خود و مجموعه نوسازی مدارس را مدیون تلاش شبانه روزی همکاران بویژه در بخش نظارت دانست.
 

                         


  در ادامه این جلسه با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از ایشان تجلیل بعمل آمد.
شایان ذکر است مهندس محمد ولی رفیعی در میان  از سال 1382 بعنوان معاون اجرائی و نظارت در اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی انجام وظیفه نموده است.

 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی