به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این نمازخانه با زیربنای40 متر مربع حدودا 40 میلیون تومان هزینه در برخواهد داشت که100 درصدهزینه توسط این فرد نیکوکار تامین خواهد شد.
شایان ذکر است این روستا در 20 کیلومتری شهرستان مرزی تایباد قرار گرفته است.

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی