به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این دبیرستان دارای 14 کلاس درس می باشد که با هزینه ای بالغ بر یک  میلیارد و پانصد میلیون تومان در زمینی به مساحت 3000 متر مربع، توسط خانواده مرحوم ماشاءالله بابایی در منطقه تبادکان مشهد احداث شده است.
محمد بابایی یکی از فرزندان مرحوم ماشاا.. بابایی در این مراسم گفت: قبل از شروع به ساخت این فضای آموزشی تمام سرمایه، خانه ، خودرو و کارخانه خودمان را برای احداث یک مجموعه ورزشی، سرمایه گذاری کرده  بودیم، اما خانواده پیشنهاد ساخت یک مدرسه را نیز دادند که من گفتم با کدام پول؟
وی اضافه کرد: اما با این وجود اقدام به این کار کردیم و این کار خیر چنان برکتی داشت که نه تنها ظرف 7 ماه این مدرسه ساخته شد بلکه از برکت آن خانه و خودرو هم دوباره خریدیم.
شایان ذکر است که این پروژه در بلوار میامی، یکی از مناطق پرجمعیت حاشیه شهر مشهد احداث شده است.


 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی