به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی در حدود 400 میلیون تومان هزینه در برخواهد داشت که با مشارکت30  درصدی این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان وبا 348 مترمربع زیربنا-180مترطول دیوارکشی-1500 مترمربع محوطه سازی، درزمینی به مساحت 2000مترمربع احداث خواهد شد.
 روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی