به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد با 150مترمربع زیربنا ، درزمینی به مساحت 1000 مترمربع ، حدودا 150میلیون تومان هزینه در برخواهد داشت که با مشارکت50 درصدی توسط این فرد نیکوکار و اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان رضوی تامین و پرداخت خواهد شد.

 
 


روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی