به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با 1700 مترمربع زیربنا-250مترطول دیوارکشی- 1500 مترمربع محوطه سازی و با برآورد هزینه­ای حدود 20 میلیارد ریال توسط اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی احداث می شود ، که مبلغ ده میلیارد ریال آن توسط این بانوی نیکوکار که از فرهنگیان بازنشسته می باشند تامین ومابقی از محل اعتبارات دولتی توسط آن اداره کل تامین خواهدشد.
شایان ذکر است همسر این بانوی خیر ،آقای جلیل مرشدیان نیز  قبلا دو مدرسه در نواحی یک و هفت مشهد احداث وبه آموزش وپرورش اهدا نموده است.


روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی