به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  این واحد آموزشی با مشارکت50  درصدی این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان احداث خواهد شد.
این دبستان قرآنی در شهرک طرق ،یکی از مناطق حاشیه شهر مشهد احداث می شود که هزینه برآورد شده آن دو میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد.
این پروژه با 250 متر مربع زیربنا  در مدت 18 ماه احداث و در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

 

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی